Connect with us

Društvo

Apel za očuvanje statusa Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici

Published

on

Imajući u vidu preambulu Ustava Republike Srbije u kojoj se izričito navodi da je ”Pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije i da iz takvog položaja Pokrajine Kosovo i Metohija slede ustavne obaveze svih državnih organa da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljnim političkim odnosima”, ulogu i odgovornost članova univerzitetske akademske zajednice a posebno našu dužnost da tumačimo istinu i stvarnost u kojoj srpski narod na prostoru AP Kosovo i Metohija opstaje, svedoci smo svakodnevnog urušavanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije i masovnog kršenja elementarnih ljudskih prava Srba u AP Kosovo i Metohija od strane albanskih vlasti u Prištini, kao i pasivnosti svih međunarodnih organizacija i misija na Kosovu i Metohiji.

Izražavamo posebno nezadovoljstvo zbog kontinuiranog kršenja Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija br. 1244 i zabrinutost zbog svakodnevnog sistematskog terora i represivnih mera koje nad Srbima na Kosovu i Metohiji i institucijama Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, uprkos ustupcima učinjenim na štetu ustavnopravnog poretka Republike Srbije, sprovode vlasti Prištine.

Dosadašnja iskustva i rezultati briselskog pregovaračkog procesa ukazuju da interesi Republike Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji nisu adekvatno zaštićeni, uprkos krupnim pravno-političkim ustupcima i implikacijama, uključujući i pitanje nesaglasnosti sa Ustavom i pravnim poretkom Republike Srbije, kako pojedinačnih sporazuma, tako i ”sprovedbenih” uredbi

Kao poslenici prava izražavamo protest zbog masovnih hapšenja Srba i izricanja drakonskih zatvorskih kazni u sudskim procesima koji ne zadovoljavaju ni minimum standarda u pogledu poštovanja prava na pravično suđenje.

Nedavna odluka o ukidanju platnog prometa Republike Srbije u AP Kosovo i Metohija, za posledicu može imati zabranu i prestanak rada svih ustanova Republike Srbije u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, socijalnog staranja, kao i prestanak rada svih privrednih subjekata koji su poslovali u platnom sistemu Republike Srbije, ali i prestanak ostvarivanja stečenih imovinskih prava, kao što su penzije, invalidnine, socijalna pomoć i drugih, čime se na diskriminatorskoj osnovi Srbima na Kosovu i Metohiji masovno uskraćuje čitav niz osnovnih ljudskih prava, između ostalih, pravo na život, pravo na zdravlje, pravo na obrazovanje, pravo na mirno uživanje imovine, pravo na rad i pravo na socijalnu sigurnost.

Pred ovim tragičnim činjenicama nemamo prava da ćutimo, već imamo dužnost da naučno svedočimo istinu i pravdu.

Dosadašnja iskustva i rezultati briselskog pregovaračkog procesa ukazuju da interesi Republike Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji nisu adekvatno zaštićeni, uprkos krupnim pravno-političkim ustupcima i implikacijama, uključujući i pitanje nesaglasnosti sa Ustavom i pravnim poretkom Republike Srbije, kako pojedinačnih sporazuma, tako i ”sprovedbenih” uredbi

U skladu sa opšteprihvaćenim načelom autonomije univerziteta, prava na akademski integritet i prava na visoko obrazovanje kao univerzalnih ljudskih prava, a svesni značaja postojanja i rada Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici kao ključne institucije za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, mi, profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, javno upućujemo:

APEL

ZA OČUVANjE STATUSA UNIVERZITETA U PRIŠTINI

SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

U JEDINSTVENOM PRAVNOM I AKADEMSKOM PROSTORU REPUBLIKE SRBIJE

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici nije niti može biti ”paralelna institucija”, već institucija koja radi i funkcioniše u skladu sa Ustavom Republike Srbije, zakonima, RSBOUN br. 1244, aktima UNMIK-a, odlukama o članstvu u međunarodnim obrazovnim institucijama.

Zakon o visokom obrazovanju, (“Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – drugi zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – drugi zakon i 6/2020 – drugi zakon, 11/2021 – Autentično tumačenje, 67/2021 – dr. zakon, 67/2021, 76/2023.) u članu 138. precizno utvrđuje da: ”na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, nad visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika, Vlada ima sva prava i obaveze osnivača”.

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici legalno i legitimno deluje u okviru jedinstvenog pravnog i akademskog prostora Republike Srbije

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici legalno i legitimno deluje u okviru jedinstvenog pravnog i akademskog prostora Republike Srbije. Pored toga, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici je odlukom Generalne skupštine Evropske asocijacije univerziteta održane u Barseloni 30. oktobra 2008. godine, primljen u punopravno članstvo Evropske asocijacije univerziteta; prilikom prijema, prihvaćena je aplikacija Univerziteta u kome je jasno naznačeno da je reč o javnom (državnom) univerzitetu, čiji je osnivač (i finansijer) Vlada Republike Srbije.

Imajući u vidu ove neoborive pravne činjenice, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici ne može biti predmet nikakve ”integracije”. U suprotnom, vlasti u Prištini, i same ustanovljene nasiljem i suprotno RSBOUN br. 1244, grubo bi prekršile čitav niz javnopravnih normi i principa, što bi pak za posledicu imalo kršenje jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na obrazovanje Srba i svih koji studiraju na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Takođe, imajući u vidu dosadašnja iskustva sa diskriminatorskim odlukama i sistematskim nasiljem koje sprovode jednostrano proglašene vlasti u Prištini, uvereni smo da je opstanak Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici jedino moguć u okviru jedinstvenog pravnog i akademskog prostora Republike Srbije, u skladu sa Ustavom i Zakonima Republike Srbije, što je konstatovano i u jednoglasno usvojenim zaključcima Kolegijuma Rektora Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici održanog 26. aprila 2013. godine, i odlukama Saveta i Senata, kao i saveta fakulteta u sastavu Univerziteta održanih 27. marta 2016. godine.

Promena statusa Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici pravno i faktički je nemoguća, bez potpune izmene normativnog okvira Republike Srbije (uključujući i odredbe Ustava Republike Srbije i brojne zakone iz različitih oblasti). Ustupanje ili prenošenje osnivačkih prava, poništavanje principa autonomije univerziteta, akademskih sloboda, utvrđivanja ”drugog ili drugačijeg” statusa brojnim kategorijama lica, nemoguće je ostvariti bez prethodnog utvrđivanja drugačijeg statusa teritorije na kojoj Univerzitet funkcioniše.

Promena statusa Univerziteta, koja bi podrazumevala njegovu integraciju u Zajednicu srpskih opština, kao entitetu koji ustavnopravni poredak Republike Srbije ne prepoznaje, imala bi nesagledive posledice po status studenata i zaposlenih, i neminovno bi dovela do gašenja najviše visokoškolske obrazovne i naučne institucije na Kosovu i Metohiji čiji je osnivač Republika Srbija. Posledice takve promene dodatno bi ugrozile opstanak srpskog naroda na AP Kosovo i Metohija. Stoga ističemo da se takvim eventualnim promenama odlučno protivimo.

Svako preispitivanje statusa i organizacije institucija visokog obrazovanja na teritoriji AP Kosovo i Metohija, čiji je osnivač Republika Srbija, mora polaziti od važećih zakonskih normi i principa poštovanja autonomije Univerziteta. U skladu s tim, bilo kakva eventualna promena statusa Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, podrazumevala bi i aktivno učešće i saglasnost akademske zajednice Univerziteta.

Imajući u vidu dosadašnje rezultate, dinamiku i aktuelne procese povodom ”normalizacije odnosa Beograda i Prištine”, čiji rezultati mogu pogubno da se odraze na očuvanje i funkcionisanje Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, smatramo da bi u takvim eventualnim okolnostima, opstanak Univerziteta jedino bio moguć uz poštovanje principa: stečenih prava Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, autonomije univerziteta i akademskog integriteta.

S obzirom da je Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici delio i deli sudbinu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da je živi organizam koga čini akademska zajednica (akademsko i ostalo osoblje i studenti), svako dalje pogoršanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao rezultat nastavka politike sistemskog nasilja i diskriminacije nad Srbima na Kosovu i Metohiji od strane albanskih vlasti u Prištini, kao i daljeg jednostranog sprovođenja do sada postignutih sporazuma i ustupaka Republike Srbije u ”briselskom pregovaračkom procesu”, nužno bi dovelo do prestanka rada Univerziteta. Stoga se ova dva pitanja ne mogu posmatrati odvojeno. Pitanje pravnog statusa Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i svih drugih institucija i ustanova koje deluju u pravnom sistemu Republike Srbije i pitanje položaja i stanja ljudskih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji su organski povezana i čine nerazdvojnu celinu.

Pozivamo Vladu Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, kao i sve nadležne organe Republike Srbije, da u pogledu rada i opstanka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici u novonastalim okolnostima, u saradnji sa celokupnom akademskom zajednicom Univerziteta, imajući u vidu značaj i naročitu osetljivost ovog pitanja, istraje u očuvanju statusa Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici u jedinstvenom pravnom i obrazovnom sistemu Republike Srbije.

Zadržavamo pravo da pozovemo na solidarnost celokupnu akademsku javnost Srbije, kao i međunarodnu akademsku javnost, da se pridruže našem apelu.

Stavljamo na raspolaganje sopstvene intelektualne i ljudske kapacitete, kako bi, dobroj veri, u dijalogu sa nadležnim organima, iznašli najprihvatljiviji način ostvarivanja obrazovne i naučne delatnosti Univerziteta u uslovima sistematskog nasilja albanskih vlasti u Prištini, i dali doprinos rešavanju svih drugih pitanja koja smo istakli u ovom dokumentu.

U Kosovskoj Mitrovici,

12. februara 2024. Godine

Doc. dr Duško Čelić, s.r.

Prof. dr Zdravko Grujić, s.r.

Prof. dr Dejan Mirović, s.r.

Prof. dr Bojan Bojanić, s.r.

Doc. dr Srđan Radulović, s.r.

Prof. dr Dragan Blagić, s.r.

Društvo

Slučajno “otpadanje točka” sa džipa ekološkog aktiviste alarm! Lakušić: Vujisić nije sam u borbi protiv šljunkarske mafije!

Published

on

Novinar i ekološki aktivista Vuk Vujisić, koji se već duže vrijeme bori protiv eksploatacije šljunka i prirodnih resursa Crne Gore, imao je prije dva dana neuobičajenu nezgodu: otpao mu je točak sa njegovog terenskog vozila! Da li je riječ o neuobičajenoj ili alarmantnoj neprijatnosti koja se, srećom, završila bez ozbiljnijih posledica po neustrašivog ekološkog aktivistu, možda će pokazati vrijeme.

Vujisić, koji već godinama vodi bitku sa šljunkarskom mafijom zajedno sa prvim čovjekom Regionalnog vodovoda Zoranom Lakušićem i drugim borcima za zaštitu prirodnih resursa Crne Gore, ispričao je da mu se nezgoda desila kada se sa kolegom Milovanom Markovićem vraćao sa Male Gorice kako bi pripremili sve za današnju akciju sadnje.

Interesantno je to da je uslov za ovo “otpadanje” točka to da svih 6 matica točka budu odvijene, a na samom mjestu otpadanja točka našli samo jednu maticu i samo je na jednom brezonu vidno oštećenje, što znači da ostalih 5 matica nije bilo na točku u trenutku vožnje. Srećom vozili smo polako, a da smo kojim slučajem vozili autoputem i nekom većom brzinom pitanje je kako bi se sve završilo“, kaže Vujisić.

On u ironičnom tonu dodaje da bi, kako kaže, “da je paranoičan”, pomislio kako mu je neko odvidao šarafe zbog nekog djelovanja proteklih dana…

Želim da vjerujem da se radi o nekoj slučajnosti ili samo o pokušaju krađe točka mada lakše bi im bilo da su krali rezerni koji se drži na tri šarafa. Ako je ipak nešto drugo u pitanju, a vjerujem da nije, treba da znaju ovi koje nerviram jer ponovo apelujem da se krađa na Morači zaustavi da nikakve aktivnosti od sabotaža do deskreditacije neće proći“, priča Vujisić.

On dodaje da “bilo kako bilo treba popraviti stvari u sistemu i zamijeniti trule daske i neispravne djelove”.

Vozite oprezno nikad se ne zna da li su vam svi šarafi na točkovima“, zaključuje Vujisić.

LAKUŠIĆ: NEĆEMO OSTAVITI VUKA DA SE SAM BORI PROTIV ŠLJUNKARSKE MAFIJE

Predsjednik borda direktora Regionalnog vodovoda Zoran Lakušić opominje javnost da se ne smije dozvoliti da neprijatelji promjena zaustave sve one koji žele i rade za dobro Crne Gore i njenih prirodnih resursa.

Zaista je bilo sreće što su vozili polako i što niko nije povrijeđen. Možda je zaista riječ o slučajnosti ili pokušaju krađe, ali svakako je važno da se situacija istraži i da se preduzmu odgovarajuće mjere kako bi se spriječile slične situacije u budućnosti. Znajući da je Vuk ekološki aktivista i veliki borac protiv nelegalne sksplatacije šljunka i pijeska u koritu Morače, možda ovo nije slučajnost, nego opomena“, komentariše Lakušić.

On naglašava da je moguće da postoji i neko dublje značenje iza ove situacije.

Važno je da se situacija pažljivo istraži kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo i da se preduzmu odgovarajuće mjere. Ukoliko postoji mogućnost da je ovo bila neka vrsta upozorenja ili opomene, važno je obratiti pažnju na to i preduzeti odgovarajuće korake kako bi se riješio problem ili spriječilo dalje ugrožavanje bezbjednosti Vuka. U prethodnom periodu Vuk je bio meta napada od strane šljunkarske mafije, upućivane su mu i brojne prijetnje“, poručio je Lakušić.

Prvi čovjek Regionalnog vodovda, ujedno i jedan od najaktivniji boraca za odbranu ekološkog sistema Crne Gore, naglašava da borba za bolju i pravedniju Crnu Goru zahtijeva posvećenost, hrabrost i upornost.

Ne smijemo dozvoliti da nas zaustave prepreke ili neprijatelji promjena. Važno je da ostanemo ujedinjeni i da se zajedno borimo za društvo koje će pružati jednake mogućnosti i pravdu za sve građane. Svaka borba za pozitivne promjene ima svoju cijenu, ali kada je krajnji cilj pravednija i bolja Crna Gora, vrijedi se boriti do kraja“, kaže Lakušić i poručuje “država neće ostaviti Vuka da se sam bori protiv mafije koja ugrožava njegov život. Podrška od mene za Vuka“, zaključio je Zoran Lakušić, predsjednik borda direktora “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”

Nastavi Citanje

Društvo

Bulatović: ASK potpuno privatizovana

Published

on

Agencija za sprječavanje korupcije u potpunosti je privatizovana, kazao je večeras predstavnik sindikalne organizacije u ASK-u Bulat Bulatović.

On je, gostujući u Info plusu na Adria televiziji, rekao da je direktorica te Agencije Jelena Perović pokrenula izmišljene postupke protiv svih članova Sindikata.

“Nas je 10 suspendovano, a protiv svih 13 se vode disciplinski postupci. Mislim da bi joj pozavidjeli najautoritativniji režimi”, istakao je Bulatović.

Suspenzije su, ocijenio je, gušenje sindikalnih prava.

“Ona nama ne da održavamo sjednice u Agenciji, iako imamo pravo na to. Pritisci ka članovima sindikata se ponovo vrše. Mene je upravo oslobodila disciplinska komisija”, rekao je Bulatović i dodao da je motiv sistematizacije bio da njih 20 “sasječe i ponizi”.

Kazao je i da nisu tačni navodi direktorice ASK-a da je Sindikat formiran na sporan način.

“Nas deset je uputilo još tada Savjetu kritike na sistematizaciju koja je urađena nezakonito. Znate li kako je Savjet glasao? Od pet članova – četiri su bila uzdržana, jedan protiv. Da im pozavide i u Sjevernoj Koreji. Ako će takav Savjet da bude – bolje da ne radimo ništa”, dodao je Bulatović, ističući da je on inicirao i formirao Sindikat.

Kao sindikat su, naglasio je, podnijeli 16 prijava Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

“Sedam Ombudsmanu, osam inspekcijama, sedam krivičnih prijava, tri policiji i 50 i više pred komisijama i Upravnom sudu”, nabraja sagovornik Adrie.

U Agenciji ga je, kako je rekao, “dočekao fašizam”.

“Kao u filmu Upravo ste izbrisani. Znači, mene je vratila Disciplinska komisija na posao. Znate li šta me je dočekalo – ugašena identifikaciona kartica, protivzakonito i protivustavno. Kompjuter ugašen, mejl ugašen, štampač… Nijedno sredstvo za rad mi nije predato, kasnije su oni to, parcijalno, uključivali”, rekao je Bulatović.

Raspisan je konkurs za novi Savjet ASK-a. On kaže da je, ako će biti sličan onome što je bio, bolje da ne bude ni Agencije, ni takvog rada.

“Ali vidio sam nekoliko ljudi sa integritetom koji su čak bili i u antikorupciji, koji nisu ukaljali obraz. Ako se izaberu, očekujem smjenu Perović”, dodao je Bulatović.

Tvrdi i da Perović ne poštuje odluke državnih organa.

“Selektivna primjena prava, kakvu rade Perović i njeni pomagači, nam ne treba. Ona mora da ide, to što glumi čeličnu lejdi i da će ostati do kraja – neće ostati, biće kako sam i rekao 5. juna, da spakuje kofere”, poručio je.

Kazao je i da varijabile daju stalno jednim te istim ljudima, da se sredstva za rad dijele selektivno…

“Evo novi automobil od 60.000 eura hoće da se nabavi. To je novac svih građana”, istakao je.

Osvrnuo se i na službena putovanja, navodeći da misli da su “kuglu zemaljsku obišli”.

“Išlo se do Afrike, do Egipta, do SAD, putuju ljudi koji ne mogu po zakonu… Još samo fali da se ide na neka egzotična mjesta, još je Portoriko ostao da posjete. Njena pomoćnica na Cetinju, za Dan prijestonice, neradni dan, vozi automobil noću, ja za sve imam dokaze”, zaključio je Bulatović.

Izvor: ADRIA

Nastavi Citanje

Društvo

Vladan Pavićević: Ubistvo Duška Jovanovića ima sve elemente državnog terorizma!

Published

on

Bliski kontakti i podrška koju je uživao na više međunarodnih adresa u medijskoj borbi protiv mafije, prije svega od strane nekadašnjeg ambasadora Ujedinjenog kraljevstva u Beogradu Ričarda Kroforda, ali i generalnog sekretara UN Kofija Anana, ubrzali su pripremano ubistvo osnivača, direktora i urednika Dana Duška Jovanovića. To je gostujući u emisiji serijala Kontroverza TV Adria, saopštio Vladan Pavićević, policijski službenik i dugo godina jedini licencirani privatni detektiv u Crnoj Gori, ujedno i zet ubijenog Jovanovića.

„Duško Jovanović je u periodu koji je prethodio ubistvu imao neposredne kontakte sa britanskim izaslanikom za EU sa sjedištem u Beogradu, Ričardom Krofordom. Ti susreti su se dešavali i u Beogradu i u Podgorici. Znam da su se ti razgovorili odnosili isključivo na podršku borbi protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori, preko kojeg je iz Crne Gore nanošena ogromna šteta Evropskoj uniji. Njima je bio prioritet da se opredijele za ličnost koja može da iznese i državnički i svaki drugi teret koji bi Crnu Goru mogao da povede u pravom smjeru. Za njih je to bio Duško Jovanović. Jedan od tih ljudi je bio Ričard Kraford, a druga ličnost sa kojom je Duško ostvarivao kontakte je bio Kofi Anan, generalni sekretar UN. Susreti sa njim odvijali su se u SAD, a poslednji u Beogradu. To je bio okidač da se ubrza sa projektom ubistva Duška Jovanovića“, rekao je Pavićević, koji je duže od decenije vodio privatnu istragu o ovom zločinu.

Pavićević je na opasku autora emisije Mladena Stojovića da se iz svega navedenog može zaključiti da ovaj zločin ima elemente državnog terorizma odgovorio potvrdno.

„Da, zločin ima sve elemente državnog terorizma i političku pozadinu koja nikada nije ispitana, da li zbog toga što ljudi nisu smjeli ili nisu znali – to ostavljam sudu javnosti“, odgovorio je Pavićević i dodao: „Duškovo ime se nalazi među istaknutim i znamenitim ličnostima koje su stradale na ovakav način. Dok se to ne riješi, Crna Gora može samo da tavori tu gdje jeste“.

Pavićević je prokoemntarisao i ulogu bivše predsjednice Vrhovnog suda i u vrijeme ubistva Jovanovića Vrhovne državne tužiteljke Vesne Medenice.

„Da neko ne pomisli da imam nešto lično protiv nje – ne, ona je samo izvršavala ono što joj je bila obaveza. Ona nije odgovarala za ono što je javno saopštila. Ona se nedavno, u jednoj emisiji, oštro suprotstavila određenim ljudima koji, kako je navela, „vedre i oblače“ u pravosuđu. Ne znam na koga je mislila, ali ona je rekla da će da procijeni kada je trenutak da saopšti pojedine detalje iz mjera tajnog nadzora. To je apsolutno dovoljno elemenata da joj se stave lisice na ruke i da se liši slobode, po nalogu tužilaštva i suda. Imamo određene izjave gdje su tužilaštvo i sud pasivno reagovali“, rekao je Pavićević, uz opasku da je tužilaštvo počelo da reaguje drugačije i adekvatno u periodu kada je na njegovom čelu bila Maja Jovanović.

On je naglasio da je neophodna politička volja da bi se rasvjetljavanje ubistva Duška Jovanovića moglo nastaviti u krivično-pravnom dijelu.

„Ta volja mora da dođe sa pozicija nosilaca najviših državnih funkcija, ali ona se još ne dešava“, dodao je Pavićević.

Podsjetio je da je Milo Đukanović kao premijer Crne Gore u Skupštini 2013. godine izjavio da je Duška Jovanovića ubila „osoba koja je imala najviše interesa“, označivši kao takvog bivšeg predsjednika SRJ i premijera Srbije Vojislava Koštunicu.

„Označio je vrh države Srbije, označio je Vojsku, govoreći da je navodno vojna obavještajna služba pomogla Vojislavu Koštunici da ubije Duška Jovanovića. Na tako izrečene stavove Koštunica je energično reagovao i u tom odgovoru sasvim je jasno ukazao ko je zapravo ubio Duška Jovanovića. Na tako iznesene tvrdnje, valjda je bilo logično da vrhovni državni tužilac, kako god se on zvao, pozove Mila Đukanovića i sasluša ga. Naravno, to nije niko uradio. U nekim obraćanjima on je objašnjavao da su to politički stavovi. Tako krupne riječi koje je Đukanović izgovorio su prošle kako su prošle. Ublažene i relativizovane“, rekao je Pavićević i poručio: “Ali nije to tek tako prošlo. Mi znamo ko stoji iza ubistva Duška Jovanovića i to ćemo dokazivati i dokazati”.

On je podsjetio da je u vrijeme ubistva Duška Jovanovića na čelu Službe državne bezbjednosti, koja je kasnije reformisana u ANB, stajao Duško Marković.

„Na pitanje koje je Danijela Pavićević u svojstvu poslanice SNP-a u Skupštini postavila Dušku Markoviću, on je saopštio da je bio upoznat da je Dušku Jovanoviću bio ugrožen život, da mu je prijetila smrtna opasnost. Ni na tako iznijete stavove nekadašnjeg šefa DB-a nije ga niko pozvao da saopšti u svojstvu svjedoka sve okolnosti kako, što i od koga. Tu je ključ rasvjetljavanja ubistva. Da li je to rekao nesvjesno ili je u njemu proradila savjest pa se tako izrazio, prije bih na ovo drugo pomislio. Nakon tih riječi, on je rekao da nije više dužan porodici Jovanovića, odnosno Danijeli Pavićević da saopštava nikakve podatke jer njegova odgovornost u tom dijelu ne postoji“, rekao je Pavićević.

Kazao je i da je Duško Marković obavezan da saopšti na koji je način pripreman materijal, opserviran Duško Jovanović, čiji su bili interesi za taj nadzor, kako se vodio tajni dosije o njemu i čiji je bio interes da se Jovanović ubije.

„Ako je Dušku Jovanoviću prijećeno smrtno, kao što je rekao Marković, onda je bio obavezan da zaštiti njegov život. On to nije uradio. Iznijeta konstatacija da je Duško Jovanović imao policijsko obezbjeđenje je notorna laž“, poručio je Pavićević, dodavši da Jovanović nikada nije imao policijsku zaštitu.

On je podsjetio da se Marković osvrnuo na dolazak kriminalnih struktura na poziv Sedme uprave i pomenuo nekadašnjeg vođu Zemunskog klana Ljubišu Buhu Čumeta.

„Čume je i meni prijetio, jer sam zaštitio Duška Jovanovića 2003. godine“, rekao je Pavićević, podsjetivši na iskaz nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Andrije Jovićevića o dolasku Čumeta i Zemunaca u Podgoricu.

„Oni nisu došli na poziv nekakve privatne organizacije u Crnoj Gori, već na poziv Sedme uprave Državne bezbjednosti MUP-a Crne Gore i vozili su se automobilom bišveg zamjenika ministra unutrašnjih poslova Boškovića. Kada sam došao do tih podataka, ja sam trpio ozbiljne prijetnje. Te prijetnje su dokumentovane, te prijetnje su saopštene tamo gdje treba na zakonit način. Čume i Zemunci su se nakon toga preselili iz Podgorice u vilu Stanka Subotića Caneta na Sveti Stefan. Toliko o okolnostima o kojima je govorio Duško Marković, a saopštavao je da je upozoravao Andriju Jovićevića o ugroženosti Duška Jovanovića. To Jovićević nikada nije potvrdio i to treba da saopšti Marković jasno i glasno, da mu savjest proradi i da skine teret sa sebe i da saopšti kako je ubijen Duško Jovanović“, poručio je Vladan Pavićević.

Opisao je i pod kojim okolnostima se Duško Jovanović odlučio da napusti državnu službu i funkciju direktora Uprave javnih prihoda koju je obavljao do 1997. godine.

„Duško mi je ispričao epizodu kada ga je u kabinetu Mila Đukanovića sačekao i Veselin Barović. Bila su tu i još neka lica, ali je Barović bio karakterističan između ostalog i zato što mu se obratio, zavaljen u fotelji sa tompusom, riječima: “Komšo, zašto ćeš da radiš ovakve stvari, praviš nam probleme, ovo je državni posao“, ispričao je Pavićević nakon što je podsjetio da se Jovanović usprotivio švercu cigareta.

“Duško Jovanović to nije mogao da prihvati kao realnost, to se nije uklapalo u njegov profil ličnosti koji je bio potpuno suprostavljen takvim anomalijama. Sve što je mogao da kaže je da on više neće obavljati funkcije u timu koji predvodi Milo Đukanović”, dodao je-

Pavićević je podsjetio da je Duško Jovanović upravo u tom periodu dobio veliki stan od Vlade koju je predvodio Milo Đukanović.

“Nakon svega, on je taj stan i to rešenje vratio”, rekao je Pavićević.

ADRIA.TV

Nastavi Citanje

U Trendu