Connect with us

Glas naroda

Sistem “kadija te tuži, kadija ti sudi” eksplicitno dokazan: Tužiteljka Radović raportirala Medenici!!!

Published

on

Iako bi morale biti dvije strane u postupku, penzionisana specijalna državna tužiteljka Stojanka Radović obavještavala je nekadašnju predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu o stanju u predmetima, koji tužilac postupa po prijavama za koje se sutkinja interesovala, tražila od nje preporuku za prevodice u predmetima, žalila joj se da advokati iznose “ružne” navode za sudije…, pišu Vijesti.

List navodi da to proizilazi iz njihove međusobne prepiske, pronađene u telefonu nekadašnje prve žene crnogorskog pravosuđa, koji je oduzet nakon što je Medenica uhapšena zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj i bila dio kriminalne grupe koju je formirao njen sin Miloš Medenica.

Radović je Vijestima kazala da je uvijek postupala zakonito, a nikada sa ciljem da bilo kome omogući neosnovane olakšice, niti nametna otežavajuće okolnosti.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) su, odgovarajući na pitanja o eventualnoj istrazi protiv nekadašnje specijalne tužiteljke, kazali da je i ta prepiska dio ranije formiranog predmeta:

Materijal do kojeg je Specijalno državno tužilaštvo došlo pretresanjem sadržaja mobilnog telefona optužene V.M., u dijelu koji ne predstavlja dokaz za potvrđenu optužnicu protiv nje, koristi kao dokaz u ranije i po službenoj dužnosti formiranom krivičnom predmetu, u kojem se, u izviđaju, utvrđuje postojanje osnova sumnje da li je neko, pa i službeno lice, učinilo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti”, objasnio je državni tužilac i portparol tog tužilaštva Vukas Radonjić.

Izvještavala i o prijavi

Iz međusobne komunikacije tužiteljke i nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda proizilazi da se Medenica interesovala je li Univerzitet podnio krivičnu prijavu, o čemu je Radović i izvijestila.

“U pisarnici Specijalnog tužilaštva nema prijave Univerziteta. Iz Višeg i Osnovnog zvaće me. Prijava je podnijeta 23. 12. 2019. god. Osnovnom državnom tužilaštvu PG. Nosi br Kt 1712/ 19 i zadužen je tužilac Nikola Boričić”, piše joj Radović 25. decembra te godine, a Medenica joj se zahvaljuje.

Boričić je osnovni državni tužilac u podgoričkom državnom tužilaštvu, kojem SDT nije direktno nadređen, pa je nejasno zbog čega je Radović izvještavala Medenicu o tome da je on zadužio predmet.

On je Vijestima kazao da ga ni Radović ni Medenica nijesu zvali za taj kao ni za bilo koji drugi predmet.

Nakon te poruke Medenica se interesuje i da li je “procjenitelj dostavio nalaz” i dobija odgovor da nije, iako već mjesec obećava da će to učiniti.

Radović je i prije toga, početkom te godine, sa Medenicom pričala o predmetima, a tražila je od nje i savjet kog prevodioca da angažuje u “istrazi protiv Kneževića”.

“Za prevođenje na engleski naredbi za istragu protiv Kneževića da pozovem nekoga koga ti predložiš. Zauzeti su ovi već angažovani”, poslala joj je u februaru te godine.

U transkriptima nema podataka da joj je sutkinja porukom odgovorila na taj upit.

Tokom 2019. godine Radović je podigla optužnicu protiv direktora “Atlas banke” Duška Kneževića i bivšeg izvršnog direktora te banke Đorđa Đurđića, zbog sumnje da su nezakonito izdali garancije na iznos od 12,5 miliona.

Ta optužnica tereti ih da su nezakonito izdavali i odobravali garancije kompaniji “Kaspia property holdings”.

Slučaj Morinj

Tužiteljka Radović pisala je Medenici 13. marta 2019. godine o predmetu Morinj, a u toj poruci govori joj i da je advokat Rodić (Goran prim. aut.) u žalbi “iznio ružne navode za sudije”. Iznošenje “ružnih navoda” nije propisano kao krivično djelo.

“Evo br.rješenja Vrhovnog suda Kž-s II 11/14 od 8. 4. 2015. g. u predmetu ‘Morinj’. Ja sam uradila rješenje Ktz br 70/14 od 9. 12. 2014. g. kojim je odbačen predlog advokata Rodića za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Prethodno sam potpisala optužnicu što nije razlog za izuzeće po čl. 43 st. 2. ZKP-a, a ni advokat nije tražio izuzeće u žalbi po kojoj je Vrhovni sud donio predmetno rješenje. Inače je i u predlogu i u žalbi iznio ružne navode za sudije Apelacionog i Viseg suda koji su postupali u prvostepenom i drugostepenom postupku”, žali se Radović predsjednici Vrhovnog suda.

Nejasno je zbog čega je tužiteljka izvještavala čelnicu Vrhovnog suda o tome, a od nje je dobila samo odgovor: “OK”.

Radović je iz tužilačke organizacije izašla sredinom 2021. godine, kada je stekla uslov za penziju.

SDT tereti Medenicu da se od 2019. do 2021. godine obavezala da će korišćenjem položaja posredovati da se određeni predmeti pred Višim sudom i Vrhovnim sudom završe u korist privrednih društava “Fab Live” i “Cijevna Commerce”, bez obzira na činjenično stanje. U tome joj je, kako piše, pomagao okrivljeni Miloš Medenica i pojedini pripadnici kriminalne organizacije, te da je za njeno posredovanje dat mito. Terete je i da je posredovala kod sudija Vrhovnog suda Crne Gore i sudije Osnovnog suda u Herceg Novom da postupe suprotno zakonu donesu odluku u predmetu korist privrednog društva “Carine”.

“Viđi mi Kokaprodukt i Carine”

Dio poruka koje je Medenica razmijenila sa tužiteljkom Radović nalazi se i u optužnici podnijetoj protiv Medenice i kriminalne grupe koju je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva formirao sin nekadašnje prve žene crnogorskog pravosuđa, Miloš Medenica.

Viđi mi Kokaprodukt i Carine. Sudovi su završili i Carine su uspjele u sporu. Vještak i pored toga traži neke ugovore za kupovinu farme. Praštaj”, šalje Medenica 27. februara 2019. godine specijalnoj državnoj tužiteljki.

Sa broja, koji Radović i danas koristi, odgovoreno joj je: “Važi koji je vještak”. Nakon što Medenica odgovori da je vještak Šušić, tužiteljka joj odgovara: “Ujutro ću potražiti predmet pa ti se javljam”, na što dobija odgovor – “OK”.

Radović joj je i narednog dana poslala poruku: “Sjutra ću vidjeti, danas nisam uspjela”, i ponovo dobija isti odgovor, kratko “OK.

Sjutradan, odnosno 1. marta, Radović, pred kraj radnog vremena, Medenici šalje poruku: “Kad budeš slobodna da dođem”, na što je sutkinja obavještava da je sa predsjednikom Evropskog suda i dogovaraju sastanak za ponedjeljak 4. marta.

Prema njihovoj prepisci, to se i dešava tog dana oko 10 sati.

Iz spisa predmeta Vrhovnog suda, koji se i citiraju u optužnici, proizilazi da je Privredni sud 2017. godine odbacio tužbu Radmile Lađić i drugih, podnijete protiv firme “Carine” i Čedomira Popovića, kojom je traženo da se utvrdi da je apsolutno ništavni ugovor o fiducijarnom prenosu prava svojine zaključen između kompanija “Carine” i “Kokaprodukt” i o izmirenju duga definitivnim prenosom prava svojine:

…I da je odbijen eventualni tužbeni zahtjev kojim je traženo da se obavežu tuženi da kao solidarni dužnici isplate tužiocima kao solidarnim povjeriocima na ime naknade štete iznos od 336.333,99 eura sa zakonskom kamatom od utuženja do isplate”. Taj sud odbio je i njihovu žalbu u decembru 2018., nakon čega su 4. februara 2019. izjavili reviziju.

Vrhovni sud odbio je reviziju tužilaca kao neosnovanu…

Prema Zakonu o državnom tužilaštvu, poslovi državnog tužilaštva ne smiju se vršiti ni pod čijim uticajem i niko ne smije da utiče na tužilaštvo u vršenju njegovih poslova”.

Boričić: Nisam imao i nemam ni profesionalnu ni privatnu komunikaciju ni sa Medenicom, ni Radović

Tužilac Boričić kazao je “Vijestima” da ga niko, a naročito ne Medenica i Radović, nisu zvale zbog prijave za koju se tadašnja predsjednica Vrhovnog suda interesovala.

Nisam imao i nemam ni profesionalnu ni privatnu komunikaciju ni sa Medenicom, ni Radović, niti su me ikada zvale ni za jedan predmet, pa ni za tu prijavu, niti su imale slobodu da to učine. Ni njih dvije, ni niko. Što se tiče konkretne prijave, imajući u vidu da je apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja nastupila tri godine prije podnošenja krivične prijave, to sam i konstatovao i nisam preduzimao nijednu drugu radnju“, rekao je on.

Radović: Uvijek sam postupala zakonito

Penzionisana tužiteljka Radović kazala je Vijestima da smatra da je u toku dugogodišnjeg tužilačkog staža u potpunosti postupala zakonito:

I da nikada nijesam postupala sa ciljem da bilo kom omogućim neosnovane olakšice, niti da nametnem otežavajuće okolnosti. Poznato je da se u krivičnom postupku optužnice i potvrđuju i odbacuju. Takođe je poznato da se okrivljeni i osuđuju i oslobađaju. Međutim, ja u odgovoru na vaše novinarsko pitanje nemam prostora da šire elaboriram svoj rad u tužilaštvu i za sada neću davati opširniji komentar u vezi sa ovim pitanjem”, kazala je ona. U odgovoru, poslatom mailom, napisala je da bi sigurno trebalo mnogo prostora i vremena “za analizu bilo kojih privatnih prepiski i njihovom mogućem uticaju na donošenje određenih odluka”.

“…Te stoga smatram da se to ne može razriješiti niti kroz odgovor na novinarsko pitanje, niti kroz novinarski tekst. Najbolje je da se sa tim bave nadležni organi, pa je za očekivati da će se na kraju utvrditi istina. Zbog toga u ovom trenutku ne mogu dati komentar na prepiske koje pominjete”, poručila je ona.

Glas naroda

SDT priprema finansijsku istragu protiv Grandovaca zbog šverca cigareta!

Published

on

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) priprema se da započne finansijsku istragu u predmetu protiv takozvane ekipe iz Granda, zbog međunarodnog šverca cigareta, saznaju Vijesti nezvanično.

Više osoba uhapšeno je velikoj akciji pripadnika Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), a kao jedan od navodnih organizatora krijumčarenja označen je Aleksandar Aco Mijajlović, neformalni suvlasnik kompanije Bemaksa.

Istražiteljima, tvrde upućeni, predstoji ogroman posao da isprate trag novca i utvrde na koga se sve vodi milionski vrijedna imovina koja se dovodi u vezu sa osumnjičenima i povezanim licima…

Mijajlovićevog imena zvanično nema u toj firmi, iako godinama slovi za suvlasnika tog građevinskog giganta.

On je jedini vlasnik firme “Easy Drive”, koja je registrovana 2007. godine za iznajmljivanje automobila – renta kar, ali se bavila i građevinarstvom.

Ta firma imala je nekoliko višemilionskih poslova povezanih sa firmom “Bemaks” i Prvom bankom. Registrovana je na istoj adresi kao i “Bemax”, “Genex” i više drugih povezanih firmi.

Prema podacima iz registra firma je za period 2020, 2021. i 2022. godine ostvarila neto profit od 1,9 miliona eura.

Prema podacima iz katastra, u vlasništvu firme je i 1.000 kvadrata poslovnog prostora u Podgorici, veliki zemljišni kompleks i hale u Podgorici gdje je bila fabrika “Titeks”, preko šest hiljada kvadrata zemljišta u Miločerskom parku…

Stečajna uprava “Vektre Montenegro”, bivše kompanije biznismena Dragana Brkovića, u septembru prošle godine saopštila je da je za 9,6 miliona eura prodala dio imovine firmi “Easy Drive”. Mijajlovićeva firma je tada za devet miliona eura postala vlasnik 29.000 kvadrata zemljišta kod bivše fabrike Titeks i bivšeg “Vektrinog” poslovnog prostora u Baru vrijednog skoro 600 hiljada eura.

Ta Mijajlovićeva kompanija se u novembru 2021. uknjižila na veliki zemljišni kompleks od 6.286 kvadrata u Miločerskom parku koji joj je prodala Prva banka. Riječ je o zemlji koju je banka preuzela prije više od deceniju od firme “San Investments”, iza koje stoji srpski biznismen Stanko Cane Subotić, jer nije vratila kredit od 2,2 miliona eura. “Easy Drive” je nakon preuzimanja ovog zemljišta na 250 metara iznad obale između Kraljeve i Kraljičine plaže u Miločeru, upisao hipoteku u korist Prve banke od 5,1 milion eura na ime isplate kupoprodajne vrijednosti do oktobra 2024. godine. Na ovim parcelama upisana je i zabilježba restitucije koju traži Aleksandar II Karađorđević.

Firma je do prije dvije godine bila i vlasnik osam stanova od 45 do 106 kvadrata i šest garaža u luskuznom turističko-stambenom naselju Kostanjica. Te nekretnine sada se vode na “Bemax”. Riječ je o naselju “Boka Projekt” koji se nalazi kod ostrva Gospa od Škrpjela, zbog kojeg je UNESCO-a pokrenuo postupak brisanja Kotora sa liste svjetske baštine.

Da je riječ o višemilionskoj imovini pokazuje i podatak da je u katastru 2015. godine na nju bila upisana založna izjava – hipoteka jer je Prva banka dala garanciju od 6,3 miliona eura firmi “Easy Drive”. Korisnik garancije je bila firma CRBC.

Nevladina organizacija MANS je 2019. godine, po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, od kompanije Monteput tražila kopiju podizvođačkog ugovora i svih aneksa između CRBC i “Easy Drive” u vezi s izgradnjom autoputa Bar Boljare. Iz Monteputa su MANS-u tada odgovorili da oni nemaju uvid u podizvođačke ugovore, ali su potvrdili da je tadašnje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva izdalo saglasnost za angažovanje ovog podizvođača.

Mijajlovićevog imena zvanično nema u firmi Bemax, iako godinama slovi za suvlasnika tog građevinskog giganta. On je, međutim, direktor kompanije “Alec Montenegro”, čiji je osnivač Bemax, koja je osnovana 2013. godine, posluje sa gubitkom (u 2022. od tri i po hiljade eura) i nema značajnu imovinu.

Takođe, član je Upravnog odbora firme “Arena B”, čiji je osnivač takođe Bemax, koja posluje sa gubitkom (u 2022. od 419 hiljada eura) a najznačajnija imovina je oprema od pet miliona eura.

Mijajlović je ovlašćeni zastupnik i firme “S & I Invest”, čiji je vlasnik Bemax. “S & I Invest” prema finansijskim iskazima posluje sa gubitkom (u 2022. od 372 hiljade), a skoro jedina imovina su im avansi za nekretnina od 14,6 miliona eura. U iznosu od 14,2 miliona eura imaju dug prema “matičnom i zavisnim pravnim licima”.

Mijajlović je i izvršni direktor firme “Monte Media FZCO” iz Danilovgrada, čije je sjedište u Bandićima, Opština Danilovgrad. Ova firma je osnovana 2022. godine i tada je imala gubitak u poslovanju od 28 hiljada eura. Najznačajnija imovina kompanije su avansi za nekretnine od 1,4 miliona eura, a u iznosu od 1,3 miliona eura ima dugove “prema matičnom i zavisnim pravnim licima”.

Mijajlović je do 2018. godine bio je sa Rankom Ubovićem suvlasnik kompanija “Hidroenergija Montenegro”, koja na sjeveru Crne Gore ima deset malih hidroelektrana. Sadašnji vlasnici su Ranko Radović Oleg Obradović. Ova kompanija do prije dvije godine imala je siguran otkup električne energije od oko osam miliona eura godišnje, od novca kojeg plaćaju svi građani preko računa za struju. Kompanija je nakon toga istupila iz ovog sistema i prešla na berzansku prodaju struje zbog većih cijena.

Drugi uhapšeni Golub Vojinović i Dejan Jokić suvlasnici su po 25 odsto firme “D&G” iz Podgorice, koja je registrovana za trgovinu pićima. Druga dvojica suosnivača su Saša Pekić i Boris Gačević. Ta firma je osnovana 2021. i u toj i narednoj godini ostvarila je gubitak od 30 hiljada eura.

Golub Vojinović je sa Vukašinom Vojinovićem vlasnik kompanije “Lupo D’Argento” čije je sjedište na Cetinjskom putu u Podgorici, a ta firma vlasnik je istoimenog restorana na Žabljaku na koji je do 2020. godine imala dozvolu Agencije za duvan za prodaju na malo duvanskim proizvodima.

Prema podacima iz katastra, ta firma nije vlasnik imovine, a u 2022. godini imala je neto profit od tri hiljade eura.

Cijela “Bemaxova” imperija firmi na adresi “Studentska 2A”

Kompaniji Bemax zvanična adresa je Ulica studentska 2A, na kojoj se nalazi još 13 firmi od kojih je 11 direktno povezano sa ovom kompanijom.

Ta ulica se pruža od prvog kužnog toka kod poslovnog centra “BIG” (bivša Delta) do Novog studentskog doma. “Vijesti” juče nisu mogle da pronađu tu adresu.

Na toj adresi je i zvanično sjedište “Bemaxa”, koja je u posljednje tri godine imala zvanični neto profit od 51 milion eura, kapital od 150 miliona. Prethodni, kako je i sam priznao, formalni vlasnik Veselin Kovačević je u julu 2022. godine firmu prodao Ivanu Uboviću, sinu Ranka Ubovića, za svega 750 hiljada eura.

Na toj adresi je i sestrinska firma “Genex.me” koja se sada vodi na Vlajka Dedića, kao i “Genex PG” koja se vodi na Sretena Lakušića.

Tu je sjedište i firmi čiji je Mijajlović vlasnik ili direktor “Easy Drive” i “S & I Invest”.

Na ovaj adresi je i firma “M portal” koja ima i istoimeni portal, koji slovi za mediji blizak bivšem režimu. Zvanični vlasnik firme je Zoran Vujičić, a prema stranicama portala, glavni sponzor je Bemax.

Tu je sjedište i kompanije “Gufo” registrovane za usuge hotelskog smještaja. Njen vlasnik je Željko Garić Beli, koji je kao fizičko lice jedini osnivač Ženskog košarkaškog kluba “Budućnost Bemax”.

Ta kompanija svojevremeno je, nekretninama vrijednim 4.645.000 eura, garantovala za uhapšenog bezbjednjaka Petra Lazovića.

Na toj adresi je i firma “Montim” registrovana za vađenje ruda i kamena, kao i “First Real Estate Management 3”, registrovana za promet nekretninama, a obje su u vlasništvu Bemaxa.

Tu se nalaze i “Future Hidro” i “Future Sun”, registrovane za proizvodnju električne energije, a njihov vlasnik je Ivan Ubović.

Tu je i firma “Saprom”, registrovana za hranu, piće i duvanske proizvode, u čijoj upravi su do 2015. godine bili Mijajlović i Ranko Ubović, a sadašnji većinski vlasnik je Sreten Lakušić.

Izvor: VIJESTI

Nastavi Citanje

Glas naroda

Kovač: Južna Koreja prva tražila izručenje Do Kvona!

Published

on

Ministar pravde Andrej Milović dostavio je sudu neistinitu informaciju o tome ko je prvi tražio izručenje Do Kvona, da li Južna Koreja ili SAD, prenio je portal Borba a potom otvrdio i bivši ministar pravde Marko Kovač!

Kovač je saopštio da je Južna Koreja prva tražila da Do Kvon bude njima izručen!

„U odnosu na pitanja koja ste postavili, bez namjere da na bilo koji način utičem na odluku suda u ovom predmetu, ali svjestan značaja samog postupka, svih okolnosti koje ga okružuju, kao i činjenice da je postupak dominantno trajao u toku mog mandata, ukazujem da je Ministarstvo pravde Republike Koreje prvo dostavilo molbu za izručenje u postupku ekstradicije državljanina Republike Koreje Do Kvona“, rekao je Kovač Vijestima.

Kako je naš portal jutros pisao ministar Milović je dostavio informaciju da je prvo SAD tražila izručenje. Međutim, u spisima predmeta postoji dokaz da je Južna Koreja nekoliko dana prije SAD dostavila zahtjev za izručenje.

“Primili smo odluku Višeg suda u Podgorici o izručenju našeg klijenta Sjedinjenim Američkim Državama. Odluka je nezakonita, kao i prethodne dvije koje je ukinuo Apelacioni sud Crne Gore. Nije nam poznato da bilo gdje u svijetu Ministar pravde može podučavati sud kako se primjenjuje Zakon i kakvu odluku treba da donese, kao što je to slučaj kod nas u Crnoj Gori. Takođe, prilikom donošenja ovakve odluke, sud nije provjeravao tačnost činjenica koje mu je dostavio Ministar pravde, iako u spisima predmeta ima dokaze da se radi o lažnim podacima. O tome ćemo se detaljno izjasniti u žalbi na odluku o izručenju. Ubijeđeni smo da ovakva nezakonita odluka ne može opstati pred Apelacionim sudom, kao ni prethodne dvije nezakonite odluke, kazali su branioci Do Kwona, advokati Goran Rodić i Marija Radulović.

Nastavi Citanje

Glas naroda

Kavčani o biznismenu koji je naručio prebijanje Jevrema Brkovića: Uzeo je milione, treba da ga “okinemo” parom dobro!

Published

on

Pripadnici kavačkog kriminalnog klana prebrojavali su koliko je miliona eura zaradio biznismen koji je navodno organizovao napad na Jevrema Brkovića i dogovarali kojom cifrom da ga ucjenjuju. Istovremeno, planiraju da i njegovog nekadašnjeg tjelohranitelja iznudom navedu da im preda nekoga od glavnih igrača škaljarske zločinačke organizacije.

“Treba da ga o’kinemo dobro tu parom, pa onda kad uđe u kolo, ne puštati ga”, navodi u jednoj od poruka Mario Milošević.

Iz prethodne komunikacije policajca Ljuba Milovića i šefa te kriminalne grupe Radoja Zvicera proizlazi da oni znaju ko je sve učestvovao u napadu na književnika, kada je ubijen njegov tjelohranitelj Srđan Vojičić.

Pisac je napadnut 24. oktobra 2006. godine, ispred zgrade u kojoj je živio. Pokušavajući da ga zaštiti od napadača naoružanih metalnim palicama i vatrenim oružjem, stradao je Vojičić.

Nakon 14 godina od zločina, Zvicer sagovornicima na tada kriptovanoj telefonskoj aplikaciji, objašnjava da zna sve detalje o napadu i napadačima, a isto tvrdi i tadašnji policajac Milović.

Zvicer dodaje da će im sve napismeno potvrditi i optuženi za saučesništvo u tom krivičnom djelu Željko Vuković, kojeg je u Istražnom zatvoru “saslušavao” njihov prijatelj Milošević.

Milošević, koristeći nadimak Hladni, šalje Zviceru poruku u kojoj mu objašnjava da je svojevremeno pitao jednog bivšeg policajca šta zna o tom slučaju, ali da mu je ovaj odgovorio da nema ništa s tim.

“Pitam ja davno M… za Žutog, kao tu je, treba li što kaže – ne, ne, nemam ja veze sa tim, ali fala brate kao da imam, zamisli džukelu”, piše Milošević.

“E, pa sad mu pošalji jednu sliku đe se on pominje, da ga imaš u šaci, nikakvi su”, odgovara Zvicer pod nikom Born.

Potom sugeriše da Milošević toj osobi pošalje i inkriminišuće podatke o njegovom bratu, a ovaj odgovara da hoće, ali nakon što im optuženi sve lijepo ispiše…

“’Oću samo da mi ispiše sve, da im ne damo šansu da reaguju i da prebace Žutoga, još dan – dva da se strpimo, da imam sve pisano”.

“Mogu ga prebaciti đe ‘oće, samo neka on nakiti toga”, poručuje Zvicer.

Onda se saglase da im osoba kojoj će poslati fotografije, može isporučiti nekoga od visokopozicioniranih članova škaljarskog kriminalnog klana – Milića Minju Šakovića ili Marka Ljubišu Kana.

“Može nam on predati Minju”, govori Zvicer.

“Može i Minju i Kana kad se nalaze onamo u Reževiće kod crkve, da oko postavimo, samo javi đe će se naći”, odgovara Milošević.

Zvicer potom objašnjava da se najprije mora završiti “pisanija” prema planu, a onda sa tim informacijama kreću na biznismenovog nekadašnjeg tjelohranitelja.

“Onda idemo prvo na…, on će da nam završava to sa bradom i ide za pare, tu nemamo rizika”, konstatuje šef kavčana.

Hladni potom objašnjava da je biznismen dobio neki spor preko supruge, vrijedan šest miliona i da prodaje dio svoje poslovne imovine.

“… Dobio je na ženu neki spor 6m i prodaje onaj … 3m, brada to sad uzima u ruke u ove mjesec dana, puta sve što ima još, treba da ga okinemo dobro tu parom pa onda kad uđe u kolo, ne puštati ga”, poručuje Milošević i dodaje da sve to urade preko njegovog tjelohranitelja.

Zvicer je kompletnu komunikaciju između njega Miloševića, slao policajcu Miloviću.

“Mogu da ga nagrdim… On je platio da se šipka Jevrem, pa su ubili onog Vojičića”, šalje Zvicer.

Milović odgovara da je to tačno i dodaje da su ti bili i saradnici tog biznismena, koje pominje prezimenom.

“Jeste, tu je bio i …”, odgovara Zvicer, pominjući i treću osobu – nekadašnjeg čuvara tog poslovnog čovjeka.

“Jeste, … je mislim pucao…Nego sam zaboravio”, konstatuje Milović.

Zvicer potom objašnjava da je optuženi Vuković u zatvorskoj sobi “kod naših” i da je sastavio izjavu:

“Eto ga u sobu kod naših, sastavio je izjavu… Neka … traže pare”, poručuje šef kavčana, navodeći ime biznismena.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) nisu odgovorili na dva seta pitanja Vijesti o zločinu iz 2006. godine, da li su saslušali biznismena koji se pominje u Skaj aplikaciji ili ostale o kojima pričaju Zvicer, Milović i njihovi saradnici.

VEZE POLITIKE I KRIMINALA

Brković je na trinaestu godišnjicu ubistva Vojičića, izjavio da je motiv napada i likvidacije njegov roman Ljubavnik Duklje, u kojem je pisao o vezama tada vladajuće političke i biznis elite sa organizovanim kriminalom.

Zbog sumnje da je učestvovao u tom krivičnom djelu, Vuković je uhapšen dan nakon trinaeste godišnjice – 25. oktobra 2019. godine.

Viša državna tužiteljka Lepa Medenica tada je saopštila da su “intenzivne aktivnosti, prikupljene informacije i forenzički podaci” doveli do rasvjetljavanja tog zločina.

Istog dana tadašnji pomoćnik direktora Uprave policije Enis Baković saopštio je da Vuković nije direktni izvršilac ubistva.

Tom Podgoričaninu sudi se u ponovljenom postupku, a prema optužnici on je 24. oktobra 2006. godine, u Ulici obala Ribnice, “sa još dva lica, po prethodnom dogovoru, umišljeno pokušao da ubije više osoba”.

“Okrivljeni je sa dva NN lica, naoružani pištoljem i metalnim šipkama, došao u Ulicu obala Ribnice u neposrednoj blizini broja 8, gdje se u mraku skrivao sa njima, čekajući dolazak oštećenog Brkovića i Vojičića, koji je bio u funkciji njegovog obezbjeđenja, znajući da moraju doći na to mjesto jer oštećeni Brković tu stanuje. U trenutku kada su oni došli vozilom ‘audi A6’, okrivljeni Vuković zajedno sa jednim NN licem, napali su Brkovića šipkama, tako što je zamahnuo i zakačio ga po glavi, ali je u daljem napadu bio spriječen, jer je Brković uspio da mu otme šipku i da ga obori, a za to vrijeme ga je NN lice udaralo metalnom šipkom u glavu i tijelo. Kada je Vojičić krenuo da pomogne Brkoviću, drugo NN lice je odmah u Vojičića, iz pištolja nepoznate marke, ispalio dva hica, od kojih je nastupila smrt”, piše u optužnici…

Novac za plaćenike u kutiji C vitamina

U pisanoj izjavi, za koju Zvicer tvrdi da je Vuković dao Miloševiću, taj optuženi opisuje da su tek dan nakon zločina saznali da su napali književnika i da je Vojičić stradao.

“Sjutra saznajem da smo prebili Jevrema Brkovića i da je ovaj momak umro. Mi, po dogovoru, drugi dan se sastajemo kod škole Božidar Vuković, u borove, ali **** ne dolazi, niti se javlja na telefon. Posle nekoliko dana ja odlazim na kuću kod **** *********, njega nema. Kako ga nije bilo, ja sam bio kući i posle par dana on je naišao mojom ulicom i kroz prozor ubacio kutiju dugačku, okruglu, od C vitamina i u njoj je bilo 1.100 eura, 100 eura više nego što smo se dogovorili, on je to bacio i nije stajao. Posle toga se nismo gledali i kad se sretnemo izbjegavao je susret”, navodi se u izjavi.

Izvor: VIJESTI

Nastavi Citanje

U Trendu